Striebro - informácie

StriebroStriebro (lat. Argentum) je kryštalizujúci minerál, ktorý je v kubickej sústave. Striebro sa vyskytuje v podobe vlákien, drôtikov a zriedkavo i v tvare kociek. Typická farba striebra je striebrobiela, no na vzduchu po čase sčernie. Striebro taktiež patrí medzi vzácne kovy.Striebro vzniká na rudných žilách a v oxidačných zónach rudných ložísk. Dva vzácne kovy, striebro a zlato, tvoria zliatinu nazývanú elektrum, ktorá sa využíva ako vodivý materiál hlavne v elektrotechnickom priemysle. Striebro je rozpustné len v kyseline dusičnej.